Etableringsjobb anställning - så funkar det!

Kollektivavtal
Kollektivavtal

Fördelen med att  ditt företag har ett tecknat kollektivavtal.

Du får chansen att hjälpa till att anställa vissa nyanlända invandrare och vissa långtidsarbetslösa personer för en kostnad på 7563 kronor under hela 2024. Ett samarbete med staten med mål  att anställningen i normalfallet ska leda till en tillsvidareanställning på heltid

Utöver detta får arbetstagaren en ersättning från Försäkringskassan. De två delarna i inkomsten ger tillsammans en avtalsenlig lägstalön som motsvarar kollektivavtalet i branschen. Ett etableringsjobb är pensions- och a-kassegrundande. 

Månadslönen ska under hela beslutsperioden följa förordningen (2022:807) om statlig ersättning för arbete i etableringsjobb med de omräkningar som anges. 

Etableringsjobbens konstruktion kan enkelt sammanfattas i en mening: Det är ett system där arbetsgivare kan anställa till en lägre kostnad samtidigt som individen får en rimlig inkomst och nödvändig utbildning för jobbet och där facken får inflytande så att systemet inte missbrukas.  


Cheklista för dig som företagare

  • Etableringsjobben kommer att erbjudas till två grupper av arbetssökande: nyanlända som varit i Sverige upp till tre år samt långtidsarbetslösa.
  • Genom etableringsjobb får arbetstagaren en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten, så att den sammanlagda inkomsten motsvarar lägstalönen i ordinarie kollektivavtal. Kostnaden delas ungefärligt lika mellan staten och arbetsgivaren.
  • Som längst kommer arbetstagaren att kunna ha ett etableringsjobb under två års tid. Därefter ska etableringsjobbet i normalfallet övergå i en tillsvidareanställning.
  • Från den 1 januari 2024 kommer det att vara möjligt för företag att anställa inom ramen för etableringsjobb. Dessutom ska avtalet antas på avtalsområdesnivå innan det blir möjligt att tillämpa där.​
  • Avtalet om etableringsjobb gäller under fem år.