Elutbildning distans med fåtal träffar start HT 2024
2024  Branschspecifika arbetsgivare med INTRESSE för framtidens arbetskraft, ni som vill integrera teori med praktik för att utbilda rätt personal i tid - Inbjudes till kontakt ! 

Intresse anmäl dig här!